Oosterschelde

De mosselakker

Binnen eerdere VIP-projecten is geëxperimenteerd met de binnendijkse kweek van mosselzaad.Bij  mosselzaadkweek op landbouwgrond is de beschikbaarheid van voldoende en goed voedsel, in de vorm van algen, cruciaal. Algen moeten daarvoor in speciaal aangelegde bassins worden gekweekt. Tot op heden is deze kweek onvoldoende stabiel, wat een negatieve neerslag heeft op de efficiënte teelt van mosselzaad op land.

In dit project werken de initiatiefnemers, afkomstig uit de akkerbouw en de mosselsector, samen aan een stabiele en efficiënte kweek van algen in open vijvers. Er wordt geëxperimenteerd met het gebruik van ozon in plaats van de tot nu toe gangbare chloorverbindingen, met nieuwe vormen van waterrecirculatie en met nieuwe algentypes. Als het project slaagt worden er belangrijke stappen gezet in een land-based systeem voor algenkweek.

Terug naar het overzicht
Projectleider
Wim van Nieuwenhuijzen
Hoofdaanvrager
Wendy Geluk en Wim van Nieuwenhuijzen
Betrokken organisaties
La Solitude v.o.f.
Startdatum
januari 2008
Contactgegevens
Hogeweg 2, 4675 PH St Philipsland