Oosterschelde

Samen verduurzamen voor een vitale oestersector

Het overgrote deel van de Nederlandse oesterkwekers bundelt in dit project de krachten op het gebied van  innovatieve kweek, oogst en het vermarkten van oesters. De oestersector, waarin in Nederland ongeveer 30 bedrijven actief zijn, heeft de afgelopen jaren door tegenvallende bedrijfsresultaten weinig geïnvesteerd in  vernieuwing en verduurzaming van de productie. Vanuit de kenniskring ‘Oesterkweek’ is de Nederlandse Oestervereniging aangespoord dit project te starten om zo gecoördineerd en gericht te experimenteren met verbetering van de broedval en alternatieve invangmethoden en oogsttechnieken. Met name de  ontwikkeling van andere broedcollectoren dan de traditionele mosselschelp is een belangrijk doel. De laatste jaren zijn er door een beperkte aanvoer van mosselen te weinig mosselschelpen om in de behoefte van de oesterkwekers te voorzien.

Er wordt ook een studie verricht naar de ecologische draagkracht van oesters in de Oosterschelde en er worden marktonderzoeken uitgevoerd naar prijsvorming en potentiële afzetgebieden.

Terug naar het overzicht
Projectleider
Jaap de Rooij
Hoofdaanvrager
Jaap de Rooij
Betrokken organisaties
Nederlandse Oestervereniging
Startdatum
januari 2008
Contactgegevens
Postbus 124, 4400 AC Yerseke
06 53 72 21 33
info@zeeuwseoesters.nl