Oosterschelde

Algemeen

Blueport Oosterschelde (BPO) ondersteunt ondernemers rond de Oosterschelde bij het innoveren van de werkzaamheden. In de visie van Blueport Oosterschelde staat samenwerking tussen ondernemers en het uitwisselen van kennis en kunde centraal (van kennis, naar kunde, naar kassa). In de eerste fase zal Blueport zich richten op samenwerking tussen partijen in de schaal- en schelpdiersector zelf. Bij deze samenwerking worden nadrukkelijk niet alleen primaire productiebedrijven betrokken, maar ook naar andere schakels in de keten.

Het hoofddoel is het bewerkstelligen van een economische en duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse schaal- & schelpdiersector en platvissector, in een vitale en veilige omgeving.

BPO heeft de ontwikkelingen in de schelpdiersector in kaart gebracht. De omzet is afgelopen periode drastisch teruggelopen, het rendement gedaald en de potenties in de markt blijven groeien. Er zijn kansen om de omzet en het rendement te laten toenemen het innovatieprogramma Blueport Oosterschelde omvat daartoe  veertien projecten die de komende vijf jaar leidend zijn.

Om het innovatieprogramma te laten slagen is kennis en samenwerking van groot belang. BPO zorgt voor het samenbrengen van verschillende partijen – zoals overheden, non-profit organisaties, recreanten en vissers – en helpt bij het vinden van de juiste kennis. Dit kan bestaande kennis, maar ook nieuwe kennis zijn die ondernemers via cursussen, contact met collega-ondernemers en/of onderzoek  kunnen verkrijgen.

Kortom, Blueport Oosterschelde wil:

 - Samenwerking tussen ondernemers stimuleren en benutten gericht op een hogere omzet en verbetering van het rendement

- de voor innovatie noodzakelijke kennis en ervaring met de ondernemers bijeenbrengen, door het delen van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis met ondernemers en kennisinstituten;

- betrokkenheid van de actoren die nodig zijn voor de toepassing van de innovatie te organiseren, zoals de overheden, natuurorganisaties en andere gebruikers in de omgeving.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact:

blueportoosterschelde@gmail.com

Contactpersoon:
Cora Seip-Markensteijn

Bestuurlijk kwartiermaker:
Wouter van Zandbrink